Điện thoại: 0909 898 783 – 0909 228 783 | Tư vấn giấy phép thực phẩm|Email: phongcongbo@fosi.vn
­

27 01, 2016

Công bố thực phẩm – toàn diện thủ tục, hồ sơ, quy trình

Đăng bởi |

Nghị định số 38/2012/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm : Quy định [xem tiếp]

8 01, 2016

Công bố tiêu chuẩn chất lượng thực phẩm trong nước

Đăng bởi |

Nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng sử dụng hàng trong nước, Chính phủ đã ban hành Nghị Định 38/2012/NĐ-CP nêu rõ : Các sản phẩm [xem tiếp]

30 12, 2015

Công bố sản phẩm thực phẩm qua mạng

Đăng bởi |

Để tạo điều kiện thuận cho các doanh nghiệp thực phẩm giảm được tối đa thời gian đi lại, hạn chế sự lãng phí trong in [xem tiếp]

30 12, 2015

Công bố chất lượng sản phẩm nhanh chóng- chỉ trong 3 bước

Đăng bởi |

Bất kể doanh nghiệp kinh doanh loại thực phẩm nào, bao gồm thực phẩm nhập khẩu hay thực phẩm sản xuất trong nước thì đều phải tiến hành Công [xem tiếp]

29 12, 2015

Công bố sản phẩm thực phẩm nhanh và chính xác ngay từ đầu

Đăng bởi |

Quy trình, thủ tục Công bố sản phẩm thực phẩm đã được quy định rõ ràng tại Nghị định 38/2012/NĐ-CP. Tuy nhiên, trên thực tế, hầu hết [xem tiếp]


Hotline: 0909 228 783

Powered by congbosanpham.vn congbosanpham.vn