Đăng ký mã số mã vạch

Đăng bởi |

Mã số mã vạch (MSMV) là một trong các công nghệ nhận dạng và thu thập dữ liệu tự động các đối tượng là sản [xem tiếp]