Điện thoại: 0909 898 783 – 0909 228 783 | Tư vấn giấy phép thực phẩm|Email: phongcongbo@fosi.vn
­

19 02, 2016

Sự khác nhau giữa Tiêu chuẩn (TCVN) và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN)

Đăng bởi |

Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật số 68/2006/QH11 được Quốc Hội thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2007 là nền tảng [xem tiếp]

9 01, 2015

TCVN 2625 : 2007 – Dầu mỡ động vật và thực vật

Đăng bởi |

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 2625:2007 ISO 5555:2001 DẦU MỠ ĐỘNG VẬT VÀ THỰC VẬT - LẤY MẪU Animal and vegetable fats and oils - [xem tiếp]

10 04, 2014

Tiêu chuẩn đối với ngành trái cây

Đăng bởi |

Số hiệu TC/Document Code Tiêu đề/Title Số trang/Page Numbers TCVN 187:1994 Đồ hộp qủa. Dứa hộp Canned fruits. Canned pineapple 13 TCVN 280-68 Đồ hộp [xem tiếp]

10 04, 2014

TCVN 4844 : 1989 – Dưa chuột tươi.

Đăng bởi |

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM   TCVN 4844:1989. Dưa chuột tươi.  Tiêu chuẩn này áp dụng cho dưa chuột tươi thuộc loại Cucumis Sativus L, trồng [xem tiếp]

7 04, 2014

TCVN 4845 : 1989 – Cà chua tươi

Đăng bởi |

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM  TCVN 4845:1989 (ST SEV 4306 - 83) CÀ CHUA TƯƠI Fresh tomatoes Tiêu chuẩn này áp dụng cho các loại cà [xem tiếp]

7 04, 2014

TCVN 7108 : 2002 – Sản phẩm sữa bột dành cho trẻ đến 12 tháng tuổi

Đăng bởi |

T I Ê U  C H U Ẩ N  V I Ệ T  N A M                               TCVN 7108 : 2002 Sản phẩm sữa bột dành [xem tiếp]

4 04, 2014

TCVN 7048 : 2002 – Thịt hộp

Đăng bởi |

T I Ê U  C H U Ẩ N  V I Ệ T  N A M                                            TCVN 7048 : 2002  Thịt hộp - Qui định [xem tiếp]

4 04, 2014

TCVN 7046 : 2002 – Thịt tươi

Đăng bởi |

T I Ê U  C H U Ẩ N  V I Ệ T  N A M                                          TCVN 7046 : 2002 Thịt tươi – Qui định [xem tiếp]

4 04, 2014

TCVN 7042 : 2002 – Bia hơi

Đăng bởi |

T I Ê U  C H U Ẩ N  V I Ệ T  N A M                              TCVN 7042 :  2002  Bia hơi  –  Qui định [xem tiếp]

4 04, 2014

TCVN 7043 : 2002 – Rượu trắng

Đăng bởi |

TI Ê U  C H U Ẩ N  V I Ệ T  N A M                                            TCVN  7043 : 2002 Rượu trắng  –  Qui định kỹ [xem tiếp]


Hotline: 0909 228 783

Powered by congbosanpham.vn congbosanpham.vn