Thẩm quyền tiếp nhận đăng ký công bố sản phẩm

Doanh nghiệp: Công ty tôi kinh doanh thực phẩm nhập khẩu bao gồm các loại bánh kẹo, nước giải khát...Cho tôi hỏi, nếu muốn đăng ký công bố sản phẩm thì tôi phải đăng ký ở đâu? Do cơ quan nào cấp chứng nhận?

 
 
Hotline: 0988 305 008