Dấu hiệu không thể cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

Những dấu hiệu nào bị coi là không có khả năng phân biệt, không thể cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu? Trả lời: Dấu hiệu bị coi là không có khả năng phân biệt gồm: Trùng hoặc tương tự tới mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu hàng hoá khác đã nộp đơn [...]

Dấu hiệu nào không được bảo hộ làm nhãn hiệu

Những dấu hiệu nào không được bảo hộ làm nhãn hiệu? Trả lời: Các dấu hiệu sau đây không được bảo hộ là nhãn hiệu: Dấu hiệu trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với hình quốc kỳ, quốc huy của các nước. Dấu hiệu trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm [...]

xử lý hình vi phạm quyền sở hữu công nghiệp

Hoạt động bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp nhằm mục đích gì?           Trả lời: Bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp là để bảo vệ pháp chế, là bảo đảm sự chấp hành các luật, pháp lệnh và các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp. Hoạt động [...]

Cần lưu ý gì khi đầu tư cho các đối tượng sở hữu công nghiệp?

Trả lời: Từ  lợi ích cơ bản của sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp, tên thương mại, nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý cần phải xây dựng chiến lược đầu tư cho các đối tượng này: Đầu tư vào sản xuất, nghiên cúu khoa học và phát triển công nghệ   để [...]

Hiệu lực của bảo hộ sở hữu công nghiệp

Thời hạn hiệu lực của văn bằng bảo hộ các đối tượng sở hữu công nghiệp? Trả lời: Chủ sở hữu đối tượng sở hữu công nghiệp được pháp luật đảm bảo độc quyền khai thác nhằm mục đích thương mại trong thời gian hiệu lực của văn bằng bảo hộ được quy định như [...]

Tên thương mại, nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý

Tên thương mại, nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý mang lại lợi ích gì cho doanh nghiệp? Trả lời: Tên thương mại, nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý là một thành tố góp phần vào sự phát triển và sự thành đạt của doanh nghiệp. Các đối tượng sở hữu công nghiệp này được coi [...]

Cách lựa chọn tên thương mại

Cần lưu ý điểm gì khi lựa chọn tên thương mại? Trả lời: Tên thương mại thuộc tài sản trí tuệ cần chú ý xây dựng và bối đắp ngay khi doanh nghiệp ra đời. Mỗi doanh nghiệp chỉ có một tên thương mại (dù có thể có nhiều nhãn hiệu hàng hoá khác nhau). [...]

 
 
error: Nội dung được bảo vệ !!
Hotline: 0909 898 783