home_sl_1
banner-thang-3
banner-cb-bao-bi
công bố bánh trung thu

Công bố lưu hành mỹ phẩm

Theo Thông tư Số 06/2011/TT-BYT, các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp chỉ được  phép đưa sản phẩm mỹ phẩm ra thị trường khi đã được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm và phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính an toàn, hiệu quả và [...]

 
 
error: Nội dung được bảo vệ !!
Hotline: 0909 898 783