Phát minh mới: màng bọc thực phẩm ăn được, sứa thay thế cá

Thành tựu khoa học công nghệ hiện đại cho phép chúng ta mở rộng ranh giới của việc biến đổi thực phẩm. Có những loại thực phẩm "mới" sẽ được đưa vào sử dụng trong tương lại. Phát minh mới: màng bọc thực phẩm ăn được, sứa thay thế cá sẽ là những phát minh [...]

 
 
Hotline: 0988 305 008