home_sl_1
banner-thang-3
banner-cb-bao-bi
công bố bánh trung thu

Kiểm nghiệm thực phẩm tại FOSI

Kiểm nghiệm thực phẩm là bước cần thiết để cho ra kết quả kiểm nghiệm phục vụ cho việc xin giấy phép An toàn thực phẩm cho cơ sở, Công bố sản phẩm thực phẩm và kiểm tra sau công bố (kiểm nghiệm định kỳ). Tuy nhiên, trên thực tế cho thấy rằng, để xây dựng chỉ tiêu kiểm [...]

 
 
Hotline: 0909 898 783