công bố bánh trung thu

Chất lượng cà phê nhân nhập khẩu TCVN 4193 : 2005

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN _________ Số: 86/2007/QĐ-BNN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc _______________________________ Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2007 QUYẾT ĐỊNH Về việc tạm thời sử dụng tiêu chuẩn quốc gia TCVN 4193 : 2005 trong kiểm tra [...]

TCVN 6096 – 2004 – Tiêu chuẩn nước uống đóng chai

Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện An toàn thực phẩm sản xuất nước uống đóng chai đóng bình Chỉ tiêu xét nghiệm sản phẩm nước uống đóng chai Công bố sản phẩm nước uống đóng chai, đóng bình (Ban hành theo quyết định số 23/2004/QĐ-BKHCN ngày 25 tháng 8 năm 2004 của Bộ [...]

Tiêu chuẩn Việt Nam – TCVN

Công bố tiêu chuẩn sản phẩm (hay công bố thực phẩm) là yếu tố cần thiết để đưa một sản phẩm ra lưu thông ngoài thị trường. Theo Nghị định 38/2012/NĐ-CP của Chính phủ ban hành về Luật an toàn Thực phẩm, công bố sản phẩm bao gồm công bố hợp quy (QCVN), công bố phù hợp [...]

 
 
error: Nội dung được bảo vệ !!
Hotline: 0909 898 783