home_sl_1
banner-thang-3
banner-cb-bao-bi
công bố bánh trung thu

Dịch Vụ Làm Giấy Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm

Ở Việt Nam khi sản xuất, kinh doanh bất kỳ mặt hàng nào nằm trong danh mục phải xin giấy phép an toàn thực phẩm thì cơ sở, doanh nghiệp cần phải soạn thủ tục, hồ sơ nộp lên cơ quan chức năng. Với quy định như vậy giúp góp phần đảm bảo chất lượng [...]

Công bố chất lượng phụ gia hỗn hợp có công dụng mới

Phụ gia hỗn hợp có công dụng mới là những loại phụ gia hỗn hợp mới chưa có trong danh sách được phép lưu hành của Bộ y tế. Theo Nghị định 15/2018/NĐ-CP ban hành ngày 02/02/2018, Phụ gia hỗn hợp có công dụng mới là nhóm sản phẩm bắt buộc phải công bố [...]

Categories: Uncategorized|

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10637:2015 về Phụ gia thực phẩm – Nisin

TIÊU CHUẨN QUỐC GIATCVN 10637:2015PHỤ GIA THỰC PHẨM - NISINFood additives - NisinLời nói đầuTCVN 10637:2015 được xây dựng dựa trên cơ sở JECFA (2013), Nisin;TCVN 10637:2015 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/F4 Gia vị và phụ gia thực phẩm biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, [...]

Categories: Uncategorized|

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10690:2015 (EN 1133:1994) về Nước rau, quả – Xác định chỉ số formol

TIÊU CHUẨN QUỐC GIATCVN 10690:2015EN 1133:1994NƯỚC RAU, QUẢ - XÁC ĐỊNH CHỈ SỐ FORMOLFruit and vegetable juices - Determination of the formol numberLời nói đầuTCVN 10690:2015 hoàn toàn tương đương EN 1133:1994;TCVN 10690:2015 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/F10 Rau quả và sản phẩm rau quả biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn [...]

Categories: Uncategorized|

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10690:2015 (EN 1133:1994) về Nước rau, quả – Xác định chỉ số formol

TIÊU CHUẨN QUỐC GIATCVN 10690:2015EN 1133:1994NƯỚC RAU, QUẢ - XÁC ĐỊNH CHỈ SỐ FORMOLFruit and vegetable juices - Determination of the formol numberLời nói đầuTCVN 10690:2015 hoàn toàn tương đương EN 1133:1994;TCVN 10690:2015 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/F10 Rau quả và sản phẩm rau quả biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn [...]

Categories: Uncategorized|

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10690:2015 (EN 1133:1994) về Nước rau, quả – Xác định chỉ số formol

TIÊU CHUẨN QUỐC GIATCVN 10690:2015EN 1133:1994NƯỚC RAU, QUẢ - XÁC ĐỊNH CHỈ SỐ FORMOLFruit and vegetable juices - Determination of the formol numberLời nói đầuTCVN 10690:2015 hoàn toàn tương đương EN 1133:1994;TCVN 10690:2015 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/F10 Rau quả và sản phẩm rau quả biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn [...]

Categories: Uncategorized|
 
 
error: Nội dung được bảo vệ !!
Hotline: 0909 898 783