home_sl_1
banner-thang-3
banner-cb-bao-bi
công bố bánh trung thu

Sự khác nhau giữa Tiêu chuẩn (TCVN) và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN)

Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật số 68/2006/QH11 được Quốc Hội thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2007 là nền tảng pháp lý cho sự phát triển, đổi mới hệ thống tiêu chuẩn Việt Nam. Đồng thời hình thành hệ thống quy chuẩn kỹ thuật quốc gia bắt buộc áp dụng trong hoạt [...]

TCVN 2625 : 2007 – Dầu mỡ động vật và thực vật

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 2625:2007 ISO 5555:2001 DẦU MỠ ĐỘNG VẬT VÀ THỰC VẬT - LẤY MẪU Animal and vegetable fats and oils - Sampling Lời nói đầu TCVN 2625:2007 thay thế TCVN 2625:1999; TCVN 2625:2007 hoàn toàn tương đương với ISO 5555:2001; TCVN 2625:2007 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC/F2 Dầu mỡ [...]

Tiêu chuẩn đối với ngành trái cây

Số hiệu TC/Document Code Tiêu đề/Title Số trang/Page Numbers TCVN 187:1994 Đồ hộp qủa. Dứa hộp Canned fruits. Canned pineapple 13 TCVN 280-68 Đồ hộp rau qủa. Phương pháp kiểm nghiệm vi sinh vật Canned vegetables and fruits. Microbiological testing 4 TCVN 1440-86 Đồ hộp qủa. Mận nước đường Canned fruits. Plum in syrup 3 [...]

TCVN 4844 : 1989 – Dưa chuột tươi.

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM   TCVN 4844:1989. Dưa chuột tươi.  Tiêu chuẩn này áp dụng cho dưa chuột tươi thuộc loại Cucumis Sativus L, trồng ngoài đồng hoặc trong nhà kính và được sử dụng dưới dạng quả tươi. Tiêu chuẩn này phố hợp với ST SEV 4296-83. 1. Thuật ngữ và định nghĩa Thuật [...]

TCVN 4845 : 1989 – Cà chua tươi

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM  TCVN 4845:1989 (ST SEV 4306 - 83) CÀ CHUA TƯƠI Fresh tomatoes Tiêu chuẩn này áp dụng cho các loại cà chua tươi loài Lycopersicum esculentum Kill trồng ngoài đồng hoặc trong nhà kính và được dùng dưới dạng quả tươi. Tiêu chuẩn này phù hợp với ST SEV 4306-83. 1. [...]

TCVN 7048 : 2002 – Thịt hộp

T I Ê U  C H U Ẩ N  V I Ệ T  N A M                                            TCVN 7048 : 2002  Thịt hộp - Qui định kỹ thuật Canned meat – Specification 1   Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này áp dụng cho đồ hộp thịt gia súc, gia cầm và thịt chim, thú nuôi. 2  [...]

TCVN 7046 : 2002 – Thịt tươi

T I Ê U  C H U Ẩ N  V I Ệ T  N A M                                          TCVN 7046 : 2002 Thịt tươi – Qui định kỹ thuật Fresh meat – Specification   1   Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này áp dụng cho thịt gia súc, gia cầm và thịt chim, thú nuôi ở trạng [...]

TCVN 7042 : 2002 – Bia hơi

T I Ê U  C H U Ẩ N  V I Ệ T  N A M                              TCVN 7042 :  2002  Bia hơi  –  Qui định kỹ thuật Draught beer – Specification 1   Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này áp dụng cho các sản phẩm bia hơi, không đóng chai, không đóng lon. 2  Tiêu [...]

TCVN 7043 : 2002 – Rượu trắng

TI Ê U  C H U Ẩ N  V I Ệ T  N A M                                            TCVN  7043 : 2002 Rượu trắng  –  Qui định kỹ thuật     Distilled alcoholic beverages – Specification  1   Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này áp dụng cho các loại rượu thu được từ quá trình chưng cất trực tiếp dịch [...]

TCVN 7044 : 2002 – Rượu mùi

T I Ê U  C H U Ẩ N  V I Ệ T  N A M                                                  TCVN  7044 : 2002  Rượu mùi  –  Qui định kỹ thuật Liqueur – Specification 1   Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này áp dụng cho các loại rượu mùi pha chế từ cồn thực phẩm. 2  Tiêu chuẩn [...]

TCVN 7045 : 2002 – Rượu vang

T I Ê U  C H U Ẩ N  V I Ệ T  N A M                                         TCVN  7045 : 2002  Rượu vang  –  Qui định kỹ thuật Wine – Specification 1   Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này áp dụng cho các sản phẩm rượu vang. 2   Tiêu chuẩn viện dẫn Quyết định 3742/2001/QĐ-BYT: "Qui [...]

TCVN 7030 : 2002 – Sữa chua

T I Ê U  C H U Ẩ N  V I Ệ T  N A M                               TCVN 7030 : 2002 Sữa chua – Qui định kỹ thuật Yoghurt  – Specification   1   Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này áp dụng cho các loại sữa chua lên men lactic. 2   Tiêu chuẩn viện dẫn TCVN [...]

TCVN 5539 : 2002 – Sữa đặc có đường

T I Ê U  C H U Ẩ N  V I Ệ T  N A M                               TCVN 5539 : 2002 Sữa đặc có đường – Qui định kỹ thuật Sweetened condensed milk – Specification 1   Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này áp dụng cho sữa đặc có đường được chế biến từ sữa tươi [...]

TCVN 5538 : 2002 – Sữa bột

T I Ê U  C H U Ẩ N  V I Ệ T  N A M                                        TCVN 5538 : 2002 Sữa bột – Qui định kỹ thuật Milk powder  – Specification 1   Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này áp dụng cho sữa bột dùng để sử dụng trực tiếp. 2   Tiêu chuẩn viện [...]

Tiêu chuẩn Việt Nam – Sữa hoàn nguyên tiệt trùng

1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này áp dụng cho sữa tiệt trùng được hoàn nguyên từ sữa bột, chất béo sữa, có/hoặc không bổ sung phụ gia. 2. Định nghĩa Sữa hoàn nguyên tiệt trùng (Sterilized reconstituted milk): Sản phẩm sữa được chế biến bằng cách pha trộn từ nguyên liệu sữa bột [...]

TCVN 7028 : 2002 – Sữa tươi tiệt trùng

T I Ê U  C H U Ẩ N  V I Ệ T  N A M                               TCVN 7028 : 2002  Sữa tươi tiệt trùng – Qui định kỹ thuật Sterilized fresh milk  – Specification   1   Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này áp dụng cho sữa tươi tiệt trùng được sản xuất từ sữa [...]

Tiêu chuẩn Việt Nam về gia vị

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM VỀ GIA VỊ   Tiêu chuẩn gia vị phải đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm. Ghi chú: Chọn vào cột Số hiệu TC tương ứng từng dòng của các TCVN để tải về nội dung chi tiết. STT Số hiệu TC Ngày ban hành Tên tiêu chuẩn [...]

Tiêu chuẩn Việt Nam đối với cà phê

Tiêu chuẩn Việt Nam đối với cà phê   Việc công bố tiêu chuẩn sản phẩm đối với Cafe phải phù hợp với quy định về tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm. Ghi chú: Chọn vào cột Số hiệu TC tương ứng từng dòng của các TCVN để tải về nội dung chi [...]

 
 
error: Nội dung được bảo vệ !!
Hotline: 0909 898 783